Yapay Zeka ile Beyin Segmentasyonu

 • Yapay Zeka ile

  “Yapay Zeka ile Beyin Segmentasyonu” Doktorlara En Yaygın Demans Türlerinin Ayırıcı Tanısında Yardımcı Olan Tam Otomatik ve FDA Onaylı Bir Yazılımdır.

  Yapay Zeka ile oluşturulan bu yazılım, doktorlara en yaygın demans türlerinin ayırıcı tanısında yardımcı olan tam otomatik ve FDA onaylı bir yazılımdır: Alzheimer Hastalığı (AD), Vasküler Demans (VaD), Demantia with Lewy Bodies (DLB) ve Frontotemporal Demans (FTD).

  simdi_ara
  Yapay Zeka ile Beyin Segmenteasyonu

  Bu yapay zeka yazılımı şu anormallik modellerini ortaya çıkarır:

  Demansa özgü beyin yapılarının (frontal, parietal, temporal ve hipokampal korteks) yıllık beyin hacmi değişikliklerini ölçmek ve izlemek.

  Beyin hacim ve hacim değişikliklerinin yaş ve cinsiyet uyumlu normatif sağlıklı bir popülasyonla karşılaştırılması.

  Sezgisel demans imzasında atrofi kalıplarının görselleştirilmesi.

  simdi_ara

  Yapay Zeka ile Beyin Segmentasyonu çıktısı, doktorun hastanın durumunu bildirmesine ve kavramsallaştırmasına yardımcı olmak için DICOM formatında normatif referans değerleri ve renk kodlu bölümlendirmeleri içeren kısa bir rapordan oluşur.

  simdi_ara
  Yapay Zeka ile Beyin Segmentasyonu Örnek Raporu

  Beyin Segmentasyonu Arkaplan Bilgisi

  Bazı yapısal MRG özellikleri AD ve AD olmayan demans için pozitif bir prediktif değere sahiptir ve demansın ayırıcı tanısında kullanılabilir.

  Beyin Segmentasyonu Arkaplan Bilgisi