Voiding Sistoüretrografi- İşeme Filmi (VCUG) • Voiding Sistoüretrografi- İşeme Filmi (VCUG) Nedir?

  Halk arasında “işeme filmi voiding” olarak da bilinen voiding sistoürethrografi (VCUG) incelemesi, sık üriner sistem enfeksiyonu geçiren çocuklarda, mesane ve idrar yollarını görüntüleyen radyolojik bir inceleme yöntemidir. İnceleme için, dış idrar yolundan mesane içine ince plastik bir sonda steril olarak yerleştirilir, mesane kontrast madde ile doldurulur. Bu sırada incelemeyi yapan doktor mesane dolu iken ve işeme sırasında çeşitli filimler çeker. Bu sırada hastanın hareketsiz olması gereklidir. 4-5 yaşından küçük çocuklar röntgen cihazında kendiliğinden durmayacağından yakınları tarafından tutulması gerekebilir. Aynı zamanda çocuğun kendisini güvende ve daha rahat hissetmesi için yakınlarından iki kişinin tetkik sırasında yanında olması gerekmektedir. Bu inceleme ile, mesanede doğuştan gelen bir hastalığın varlığı, mesaneden üst idrar yollarına kaçış olup olmadığı, erkek çocuklarda mesaneden sonraki idrar yollarında bir darlık olup olmadığı araştırılır. Çocuğun karın bölgesindeki giysilerinde metal düğme veya fermuar olmaması gerekir.

  Sonda takılması ve mesanenin kontrast ile doldurulması ağrılı bir işlem değildir. Normalde 20 – 30 dakika süren işlem çocukların istekliliğine bağlı olarak uzayabilir. Mesane tam kapasite dolu olduğu halde 30 dk beklenmesine rağmen, çocuk işemezse, hastanın doktoru ile konuşularak inceleme sonlandırılır. Bu sırada ailelerin incelemeyi yapan doktor ve röntgen teknikerine yardımcı olmaları çok önemlidir. Sonda üzerine sürülen kaydırıcı jel başlangıçta ve işeme sırasında hafif bir yanma hissi yapabilir, bu geçicidir. Tetkik kesinlikle ağrılı bir işlem değildir. Genellikle çocuklar tetkik masasında yatmaktan ve kollarının, bacaklarının tutulmasından hoşlanmazlar. Küçük çocuklar bu yüzden ve korkudan ağlayabilirler.

  randevu_al

  simdi_ara

  Tetkik Sırasında Çocuğum Ne Yaşayacak?

  Tetkik acısızdır ama hareket etmemeleri için tutulduklarından çocuklar korkabilirler. Sonda takılmadan önce, çocuğun genital bölgesi temizlik amacıyla steril antiseptik renkli bir sıvıyla silinir.  Sonda takılması ve mesanenin kontrast madde ile doldurulması acı yaratmaz fakat bazı çocuklar rahatsızlık hissi yaşayabilirler. Mesane dolu haldeyken birkaç röntgen filmi çekilir. Daha sonra çocuk masada yatarken çiş yapması sağlanır ve bu sırada grafiler alınır. Bu işlem sırasında hastanın mümkün olduğunca hareketsiz olması gerekir.

  İşlem Sırasında Alınan Radyasyon Zararlı mıdır?

  işeme filmi voiding sırasına çocuğun aldığı radyasyon miktarı son derecede düşüktür. Yaklaşık 3-6 ayda doğadan alınan radyasyon dozuna eşittir. İşlemde kullanılan röntgen cihazları düşük doz veren araçlardır ve işlem doktor-teknik sağlık elemanı kontrolünde yapılmaktadır.

  İncelemenin Yapılamadığı Durumlar?

  Kateterizasyona engel olan dış genital organ ve idrar yolu anomalilerinin varlığında ve aktif idrar yolu enfeksiyonlarında inceleme yapılmaz.

  randevu_al

  simdi_ara