GEBELİKTE ULTRASONOGRAFİ


 • Gebelik boyunca hem çok kaliteli görüntü elde edilebilmesi ve hem de ultrasonografinin ses dalgalarıyla çalışan bir cihaz olması nedeniyle bebek ve anne için herhangi bir zararının olmaması nedeniyle ultrasonografi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

  Gebelik boyunca yapılan ultrasonografileri genel olarak üç grupta toplayabiliriz;

  -Gebeliğin 11.-14. Haftalarında yapılan erken gebelik ultrasonografisi

  -Gebeliğin 18.-24. Haftalarında yapılan ayrıntılı(detaylı) gebelik ultrasonografisi

  -Yüksek riskli gebeliklerde 24. Haftadan sonra yapılan gri skala ve Doppler ultrasonografisi.

  ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ

  Gebeliğin 11. Haftasından itibaren 14. Haftaya kadar yapılabilen ve bebeğin vücut bütünlüğü ile birlikte özellikle ense kalınlığı, burun kemik gelişimi, kalp atımlarının değerlendirildiği ultrasonografidir. Elde edilen bu veriler beraberinde yapılan kan test sonuçları ile birlikte değerlendirilerek olası genetik bozuklukların erken tanısı konulabilmektedir. Bu sayede var olabilecek olumsuzluklar çok erken dönemde tespit edilerek gebelik ilerlemeden gerekli önlemlerin alınması ve gerektiğinde tahliye kararının verilmesi sağlanmaktadır.

  DETAYLI GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ

  “Ayrıntılı Ultrason” ya da “Detaylı Ultrason” muayenesi, gebeliğin 18.-24. Haftalarında, normal gebelik takibi sırasında her gebeye yapılması gereken yüksek görüntü kalitesiyle ve bebeğin tüm organlarının incelendiği bir muayenedir. İkinci trimester olarak da adlandırılan bu ikinci üç aylık(4-5-6. aylar) dönemde bebeğin bütün ana yapılarının gelişimi tamamlandığından ve kemik gelişimi henüz çok yoğunlaşmamışken görüntü kalitesinin de en yüksek olması nedeniyle detaylı ultrason için bu dönem seçilmiştir. Ultrasonografi verileri ile birlikte aynı zamanda yapılan kan testi sonuçları birlikte değerlendirilerek kalıtsal bazı hastalıklar için olasılık yüzdeleri çıkarılmakta ve riskin yüksek olduğu gebelerde daha ileri tetkiklere başvurulmaktadır.

  24.HAFTA SONRASI ULTRASONOGRAFİ VE DOPPLER

  -Bazen rutin olarak her gebeye yapılan erken gebelik ultrasonografisi ve detaylı ultrasonografiler esnasında tespit edilen bazı bulguların takibi için

  -Yüksek riskli gebelikler diye nitelendirdiğimiz anneye ait bazı önceden var olan hastalıklarla beraber giden ya da gebelik esnasında gelişmiş bazı rahatsızlıkların(gebelik diyabeti, hipertansiyon gibi) eşlik ettiği gebeliklerde

  -Ya da 18-24. Haftalarda detaylı ultrasonografi yapılamamış olan gebeliklerde uygulanmaktadır.

  randevu_al

  simdi_ara