Tetkikler   • Manyetik Rezonans (MR)


   • BT-Koroner Anjiyografi


   • Bilgisayarlı Tomografi


   • Renkli Doppler Ultrasonografi


   • 3D Tomosentez Mammografi


   • Rahim Filmi HSG


   • Biyopsiler


   • QCT Pro Kemik Yoğunluğu Ölçümü


   • Panoramik Rontgen


   • Laboratuvar


   • Nükleer Tıp (Sintigrafi)


    • Koroner Kalsiyum Skorlama