Spektroskopi


  • MR SPEKTROSKOPİ (MRS)

    Manyetik Rezonans spektroskopi (MRS) beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik halinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demyelinizan hastalık vs) çok yararlı bilgiler verir. Bu hastalıkların ayırımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, tümör tekrarı ve radyasyon hasarı ayırımının yapılmasında kritik öneme sahip bir incelemedir.

    randevu_al

    simdi_ara