Sonomed Check Up


 • Kadın Check Up Paketi

  Kadın Paketi ile check up yaptırabilirsiniz. Bu pakette genel olarak kadın sağlığının yakından takip edilmesinde yaygın olarak tercih edilen testler yer almaktadır.

  randevu_al

  simdi_ara

  Kadın Check Up Paketinde Hangi Testler Yapılıyor?

  ✓ Mammografi+Meme Ultrasonografisi
  Mamografi meme muayesinde elle saptanamacak kadar küçük anomalililerin belirlenmesi amacıyla düşük
  dozda çekilen bir meme röntgen filmi ve aynı zamanda meme kanseri tarama yöntemidir. Mamografi ile
  meme bulunan anomaliler erken evrede teşhis edilebilmektedir.

  ✓ Tiroid USG
  Renkli Doppler Ultrasonografi tiroid hastalıklarının teşhisi amacıyla kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.
  Tiroid nodüllerinde en güvenilir tanı yöntemidir.Özellikle sessiz ilerleyen tiroid hastalarında laboratuvar
  tetkikleri ile birlikte tanı konulmasında çok önemli rol oynar.

  ✓ Kemik Yoğunluğu Ölçümü
  Kemik Yoğunluğu Ölçümü kişide kemik erimesi (osteoporoz) varlığını araştırmak amacıyla yapılmaktadır.
  Bunun yanısıra kırık riskini belirlemede kullanılır. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası kemik erimesine
  tespit etmek üzere kullanılır.

  ✓ EKG
  Kalbin elektriksel aktivitesinin grafiksel olarak kayıt etme işlemine elektrokardiyografi (EKG) denir. Kalbin elektriksel aktivitesini kaydederek sıklıkla kalp ritim bozukluklarını ortaya çıkarmak, kalp krizi gibi kalp hastalıklarının tanısını koymak amacıyla yapılmaktadır. Açlık Kan Şekeri Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

  ✓ HbA1c
  Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 6-8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir.

  ✓ Hemogram
  Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır. Hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verir.

  ✓ Total Kolesterol
  Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır

  ✓ LDL
  Koroner kalp hastalığıile ilişkili risk değerlendirmesi ve tedavi edilen hastaların takibinde kullanılır

  ✓ HDL
  Koroner kalp hastalığıile ilişkili risk değerlendirmesi ve tedavi edilen hastaların takibinde kullanılır

  ✓ ALT
  Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.

  ✓ AST
  Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.

  ✓ BUN
  Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar.

  ✓ Kreatinin
  Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

  ✓ Kalsiyum
  Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır.

  ✓ CA-125
  Özellikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridirBazı bening durumlarda da artar.

  ✓ CA 15-3
  Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır.

  randevu_al

  simdi_ara


  Erkek Check Up Paketi

  Erkek Paketi ile check up yaptırabilirsiniz. Bu pakette genel olarak erkek sağlığının yakından takip edilmesinde yaygın olarak tercih edilen testler yer almaktadır.

  Erkek Check Up Paketinde Hangi Testleriniz Yapılıyor?

  ✓ Tüm Abdomen US

  Tüm abdomen US ile Karaciğer,safra kesesi ve safra yolları,böbrekler ve böbrek üstü bezleri,dalak,pankreas,
  abdominal aorta ve VCI gibi ana damarlar,özofagus alt-uç bölgeleri, Erkek ve kadında mesane; erkekte
  prostat; kadında uterus (rahim),overler (yumurtalıklar), tubalar, Douglas boşluğu incelenir.
  Tüm batın ultrasonografide ayrıca lenfadenopati, kitle (tümör vb), kist, sıvı toplanması gibi anormallikler de
  tesbit edilebilir.

  ✓ EKG
  Kalbin elektriksel aktivitesinin grafiksel olarak kayıt etme işlemine elektrokardiyografi (EKG) denir. Kalbin
  elektriksel aktivitesini kaydederek sıklıkla kalp ritim bozukluklarını ortaya çıkarmak, kalp krizi gibi kalp
  hastalıklarının tanısını koymak amacıyla yapılmaktadır.

  ✓ Glukoz (açlık Kan Şekeri)
  Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır

  ✓ HbA1c
  Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 6-8 hafta içindeki ortalama kan glukoz
  konsantrasyonunu gösterir.

  ✓ Hemogram
  Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır. Hastanın
  genel sağlık durumu hakkında bilgi verir.

  ✓ Total Kolesterol
  Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır

  ✓ LDL
  Koroner kalp hastalığıile ilişkili risk değerlendirmesi ve tedavi edilen hastaların takibinde kullanılır

  ✓ HDL
  Koroner kalp hastalığıile ilişkili risk değerlendirmesi ve tedavi edilen hastaların takibinde kullanılır

  ✓ ALT
  Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir

  ✓ AST
  Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir

  ✓ BUN
  Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve
  diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar.

  ✓ Kreatinin
  Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

  ✓ Akciğer Grafisi
  Göğüs hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılan birinci yöntemdir.

  ✓ PSA Total
  Prostat hastalıklarının (özellikle prostat karsinomları ve benign prostat hiperplazisi) tanı ve takibinde
  kullanılır.

  ✓ PSA Free
  Prostat hastalıklarının (özellikle prostat karsinomları ve benign prostat hiperplazisi) tanı ve takibinde
  kullanılır.

  ✓ CA 19-9
  Gastrointestinal kanserlerin teşhis ve tedavisinin izlenmesinde kullanılır

  ✓ Sedimentasyon
  İnflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, doku nekrozu, temporal arterit, maligniteler, romatoid
  hastalıklar ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

  ✓ TSH
  Tiroid bezinin fonksiyonlarının kontrol edilmesi amacıyla kullanılır

  ✓ Tam İdrar Analizi
  İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır

  ✓ Ürik Asit
  Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır

  randevu_al

  simdi_ara


  Kalp Check Up Paketi

  Kalp Check Up Paketi ile check up yaptırabilirsiniz. Bu pakette genel olarak kalp sağlığının yakından takip edilmesinde yaygın olarak tercih edilen testler yer almaktadır.

  Kalp Check Up Paketinde Hangi Testleriniz Yapılıyor?

  ✓ EKG
  Kalbin elektriksel aktivitesinin grafiksel olarak kayıt etme işlemine elektrokardiyografi (EKG) denir. Kalbin
  elektriksel aktivitesini kaydederek sıklıkla kalp ritim bozukluklarını ortaya çıkarmak, kalp krizi gibi kalp
  hastalıklarının tanısını koymak amacıyla yapılmaktadır.

  ✓ Akciğer Grafisi
  Göğüs hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılan birinci yöntemdir.

  ✓ BUN
  Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve
  diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar.

  ✓ Total Kolestrol
  Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.

  ✓ LDL
  Koroner kalp hastalığıile ilişkili risk değerlendirmesi ve tedavi edilen hastaların takibinde kullanılır.

  ✓ HDL
  Koroner kalp hastalığıile ilişkili risk değerlendirmesi ve tedavi edilen hastaların takibinde kullanılır.

  ✓ Trigliserid
  Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır.

  ✓ AST
  Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.

  ✓ ALT
  Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.

  ✓ Kreatinin
  Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

  ✓ Kan Sayımı (18 Parametre)
  Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır. Hastanın
  genel sağlık durumu hakkında bilgi verir.

  ✓ Glukoz (Açlık Kan Şekeri )
  Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

  ✓ Tam İdrar
  İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

  ✓ Sedimentasyon
  İnflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, doku nekrozu, temporal arterit, maligniteler, romatoid
  hastalıklar ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

  ✓ Ürit Asit
  Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır.

  ✓ HbA1c
  Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 6-8 hafta içindeki ortalama kan glukoz
  konsantrasyonunu gösterir.

  ✓ hs-CRP
  Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir göstergesi olduğundan, koroner kalp hastalığı için risk
  taraması amacıyla da kullanılır.

  ✓ Koroner BT Anjiyografi
  Bilgisayarlı Tomografi ile kalp damarları saniyeler içinde görüntülenebilmektedir. Kol damarından kontrast
  madde olarak isimlendirilen bir ilaç verilerek kalp damarları görüntülenmektedir. Klasik anjiyografide kasık
  atardamarı kullanılırken, BT anjiyografide sadece kolunuzdaki toplardamardan ilaç verilirek inceleme yapılır,
  işlem kansız ve ağrısızdır. Herhengi bir bilgisayarlı tomografi tetkikinden farkı olmadığı için İnceleme sonrası
  hemen günlük yaşamınıza devam edebilirsiniz.

  randevu_al

  simdi_ara

   

  *Bu Yazı Sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.