Sintigrafi


 • Sintigrafi radyoaktif maddelerin çok düşük dozlarının hastaya damar yolu ile verilmesinden sonra “Gamma Kamera”   denilen özel görüntüleme aygıtları ile vücut  içerisindeki  konumlarının ve miktarlarının belirlenmesine dayanan  bir görüntüleme yöntemidir. Sintigrafinin günümüzde  kemik, kalp, beyin ve böbrek sintigrafisi gibi bir çok uygulama alanı bulunmaktadır.  Sonomed Görüntüleme Merkezi’nde bulunan çift başlı Gamma Kamera sistemi ile yüksek hızda sintigrafi görüntüleme işlemleri bizzat Dr. Cumhur HEPER’in denetimi ve  kontrolünü altında yapılmaktadır.

  simdi_ara

  sintigrafiline

  Sintigrafi Bilgi için Formu Doldurabilirsiniz

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili bilgilendirmeyi okudum. Belirtilen kapsamda verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.
  Ticari İletişim Aydınlatma Metni doğrultusunda, tarafıma tanıtım, bilgilendirme, pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

  Sintigrafi Çeşitleri Nelerdir?

  KEMİK SİNTİGRAFİSİ

  Kemiğin tümör, metastaz, enfeksiyon, kırık, protez gevşemesi, protezde enfeksiyon, spor yaralanmaları gibi hastalıklarında kullanılan bir yöntemdir.

  Test nasıl uygulanır?

  Kemikte tutulma özelliği gösteren bir radyoaktif kemik ajanı damar yoluyla verilir. 3 fazlı ve Tüm Vücut olmak üzere iki farklı çekim yapılabilir. 3 Fazlı çekimde önce ilgili belirtilen bir bölgenin kanlanması ile ilgili maddedin verilmesini takiben çekim yapılır. Ayrıca 2-3 saat sonra geç görüntüler alınır. Tüm vücut çekimde ise maddenin damar yoluyla verilmesinden 2-3 saat sonra tüm vücut taraması yapılır. Gerekli görülürse SPECT denilen tomografik çekim de yapılabilir. Sintigrafi çekim süresi yaklaşık 20-30 dakikadır.

  Test hazırlığı:

  Hastaların kemik sintigrafisine giderken hastalığı ile ilgili yapılmış olan laboratuvar, röntgen, tomografi, MR … gibi tetkiklerini, varsa epikrizlerini yanlarında getirmeleri  faydalı olur. Sintigrafi öncesi özel bir hazırlığa gerek yoktur. Radyoaktif madde verildikten sonra 2-3 saatlik bekleme süresinde bol su alınması görüntü kalitesi açısından önemlidir. Testin tamamlanmasından sonra da bol su-sıvı alınması radyasyon dozunu azaltmaya katkı sağlar.

  simdi_ara

  tum_vucut-_sintigrafi

  sintigrafiline

  MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ (MPS) NEDİR ?

  Miyokard perfüzyon sintigrafisi, 20 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan, hasta için ciddi bir risk içermeyen, sonuçlarının güvenilirliği defalarca kanıtlanmış bir sintigrafi yöntemidir.
  Basitçe, kalp kasına giden kan miktarı değerlendirilerek kişide koroner arter hastalığı bulunup bulunmadığının veya bilinen koroner arter hastalığının şiddetinin belirlenmesine yarayan bir görüntüleme yöntemidir.

  UYGULAMA ŞEKLİ:

  Bu tetkik için düşük miktarda radyasyon içeren bir radyoaktif madde efor – egzersiz testinin sonunda, efor yapamayan hastalarda ise stres testi sonunda damar yoluyla verilir. Radyoaktif madde kalp kasına ulaşır. Ardından Gama Kamera denilen özel bir görüntüleme cihazında görüntüler alınır. Koroner arterlerin beslediği kalp kası görüntülenerek koroner arterlerdeki darlık ya da tıkanıklıklar hakkında bilgi edinilir.

  Egzersiz stres testi

  Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi çalışması genellikle istirahat ve stres sonrası olmak üzere iki çalışma şeklinde gerçekleştirilir. Egzersizle kalp kasının kanlanma ihtiyacı artar. Kalp damarlarında önemli tıkanıklık varsa bu damarların beslediği kalp kasına daha az kan gitmiş olur. Bu esnada verilen radyoaktif madde o bölgelere daha az gider ve sonrasında yapılan MPS ile bu bölgeler görüntülenir.

   Stres Testi

  Ortopedik problemler nedeniyle veya efor kapasitesi düşük olup egzersiz yapamayan hastalarda uygulanır. Damar yoluyla bir madde verilerek yapılmaktadır.
  Efor testi veya stres testi sonrasında görüntüler alınır ve değerlendirilir. Yaklaşık 2 saat sonra dinlenmiş durumda radyoaktif madde verilerek MPS tekrarlanır (Rest görüntüleme). Stres ve Rest görüntüleri karşılaştırılır. Stres görüntülerinin şüphesiz normal olması durumda dinlenme fazı (Rest) görüntüsü alınmayabilir.

  Miyokard perfüzyon sintigrafisi doktorunuza sizin durumunuz hakkında şu bilgileri sağlayabilir:

  1. Koroner Arter Hastalığı olup olmadığını, varsa şiddetini.
  2. Bilinen Koroner Arter Hastalığının şiddetinin belirlenmesi.
  3. Stent olan, balon yapılmış olan hastaların takibi
  4. Kalp damar ameliyatı geçirmiş ( Bypass yapılmış ) hastaların takibi
  5. Kalp krizi (infarktüs) geçirmiş hastalarda canlılık tespiti.

  mps

  simdi_ara

  sintigrafiline

  TİROİD SİNTİGRAFİSİ NEDİR?

  Tiroid bezi insan vücudunda metabolizmayı düzenleyen tiroid hormonu salgılayan, boyun bölgesinde bulunan bir iç salgı bezidir. Bu bezin büyüklük, yerleşim, yapısı ve fonksiyonu hakkında detaylı bilgi edinmek için, yapılan çalışmaya tiroid sintigrafisi denir.
  Damar yoluyla düşük dozda radyoaktif madde verildikten yaklaşık 15 dakika sonra gama kamera denilen cihazda görüntüler alınır. Çekim yaklaşık 15 dakikada tamamlanır.
  Tiroid sintigrafisi radyoaktif maddenin tiroit içerisindeki tutulum ve dağılımına göre değerlendirilir. Sintigrafide nodüllerin aktivite tutulumu önemlidir. Nodüllerdeki aktivite tutulumu nodülün etrafındaki dokuya göre değerlendirilir:
  • Normoaktif nodül (etraf doku ile eş değerde tutulum)
  • Hipoaktif nodül (soğuk nodül) (etraf dokudan az tutulum veya nodülde hiç tutulum yok)
  • Hiperaktif nodül (sıcak nodül) (etraf dokudan daha fazla tutulum var).
  Tiroid sintigrafisi ile birlikte Tiroid Uptake çalışması da yapılabilir. Bu tetkik ile verilen radyoaktif maddenin tiroid bezinde tutulum oranı/yüzdesi hesaplanır. Normalde tutulum {fa866f8f616681ff082b16d606ca60ca1ae16426b047ce4e5bfbe31d6caef512} 0.8- {fa866f8f616681ff082b16d606ca60ca1ae16426b047ce4e5bfbe31d6caef512} 3.5 tur. Basedow Graves hastalığında bu tutulum artarken, subakut tiroidit gibi durumlarda tutulum azalır.

  Tiroit sintigrafisi çekilmesinin başlıca amacı nedir?

  • Guatrın değerlendirilmesi
  • Tiroit nodüllerinin değerlendirilmesi
  • Hipertiroidinin değerlendirilmesi
  • Tiroit glandının yerinin saptanması
  • Boyun kitlelerinin değerlendirilmesi
  • Tiroiditlerin (Hashimato, kronik tiroidit, subakut tiroidit …) değerlendirilmesi
  • Tiroit operasyonlarından sonra kalan bakiye/rezidü tiroid dokusunun değerlendirilmesi

  Bu inceleme için test öncesi bir hazırlık gerekmez.

  simdi_ara

  tiroid