Meme MR Hakkında Bilgiler

 • meme mr

  Meme MR Nedir?

  MR cihazlarında, özel meme coilleri kullanılarak memenin MR incelemesinin yapılmasına meme MR’ı denir. Bu inceleme esnasında kanserlerin daha iyi gözükmesi için hastaya damar yolu ile kontrast madde verilerek inceleme yapılmaktadır. Meme MR’ı meme kanserini yakalamakta en hassas yöntem olarak kabul edilmektedir. Meme MR ‘ sıklıkla mamografide veya ultrasonografide şüpheli bir bulgu tespit edildiğinde bu bulguların detaylandırılması veya tespit edilen bir kanserin yaygınlığının saptanması için kullanılmaktadır. Aynı zamanda öz veya soy geçmişindeki özellikleri nedeniyle meme kanserine yakalanma ihtimali yüksek riskli hastalarda, meme MR ‘ı tarama testi olarak uygulanmaktadır.

  Meme MR Bilgi için Formu Doldurabilirsiniz

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili bilgilendirmeyi okudum. Belirtilen kapsamda verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.
  Ticari İletişim Aydınlatma Metni doğrultusunda, tarafıma tanıtım, bilgilendirme, pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

  Meme MR Hangi Amaçla Kullanılır?

  • Meme kanseri saptanan ve meme koruyucu tedavi planlanan hastalarda ameliyat öncesinde, meme içinde birden fazla kanser odağı olup olmadığının anlaşılmasında,

  • Meme kanseri saptanan hastalarda kanserin göğüs duvarına ve karşı memeye yayılıp yayılmadığının anlaşılmasında

  • Meme kanseri nedeniyle meme koruyucu tedavi görmüş kadınlarda, memedeki ameliyata bağlı değişikliklerin, tekrarlayan kanserden ayırt edilebilmesinde

  • Mamografi, ultrasonografi veya elle muayenede saptanan herhangi kuşkulu bir durumun aydınlatılmasında

  • İleri evre meme kanseri saptanan hastalarda kemoterapinin başarısının değerlendirilmesinde

  • Tarama amaçlı olarak yüksek riskli kadınlarda meme kanseri olup olmadığının belirlenmesinde

  • Vücuda yayılmış (metastatik) kanser saptanan hastalarda esas kanser odağının tespit edilmesinde

  • Silikon protezi olan kadınlarda protezde hasar olup olmadığının belirlenmesinde ve memedeki şüpheli bulguların değerlendirilmesinde.

  randevu_al

  simdi_ara

  Neden Tercih Ediliyor?

  Radyasyon içermez, bu sayede istenildiği kadar tekrar edilebilir.Diğer meme görüntüleme yöntemlerine göre daha fazla bilgi elde edilebiliyor. Bu sayede diğer yöntemler ile gösterilemeyen pek çok kanser odağı tespit edilebiliyor.Mamografide değerlendirilmesi güç olan yoğun memeler, tedavi görmüş memeler, silikon protezli memeler kolaylıkla incelenebiliyor.MR’la özellikle yüksek riskli kadınlarda taramada, mamografi ve ultrasonografiden daha güvenilir sonuçlar alınabiliyor.