Kalp MR Sisteminin Kullanımı

 • Kalp MR

  Kalp MR sistemi ya da diğer bilinen adıyla kardiyak MR, kalbin radyo dalgaları aracılığıyla, bilgisayar kullanılarak detaylı görüntülenmesi ve bu görüntülemeden kesitler alınması işlemidir. MR cihazıyla kalple ilgili problemler saptanır ve hastalığın teşhisi gerçekleştirilir. Tanı koyma ve tedaviyi planlamada MR sonuçları aktif rol oynar. Bu yönüyle kardiyak MR, tanı koyma yöntemlerinden biridir. Kalple ilgili daha temel rahatsızlıklarda genellikle ekokardiyografi kullanılır. Kalp MR’ı ekokardiyografiden farklı bir sisteme sahip olup dokularla ilgili çok daha ayrıntılı bilgiler verir. MR ile hastalığın seviyesi, hastalığa sebep olan etmenler, detaylı bilgiler ve kalbe sonradan zarar veren unsurlar tespit edilir. Uzmanlar, MR neticesinde daha net bilgiler elde ederek tedavi aşamalarını planlar.

  simdi_ara

  Hangi Durumlarda Kullanılır?

  MR görüntüleme kalp yetmezliği başta olmak üzere birçok kalp rahatsızlığında başvurulan bir tanı koyma yöntemidir. Uzmanlar, kalple ilgili riskli gruba ait kişilerde, kalp ameliyatı olanlarda ya da aktif bir tedavi gören hastalarda kalbi çok yönlü görüntülemek ve bilgi toplamak için MR’dan yararlanır. Kalp yetersizliği haricinde doğumla birlikte ortaya çıkan kalp hastalıkları, aort rahatsızlıkları, genetik kalp bozuklukları, koroner arter sorunu, kalp kapakçığı, kalp kası ve çeşitli rahatsızlıklar kalp MR çekimini gerekli kılar. Kalbi MR ile görüntülemek hastalığın oluşup oluşmadığını belirlemek, hastalığın derecesini saptamak ya da tedavi sonrasındaki iyileşmeyi kontrol etmek için gereklidir. MR radyasyon bulunmayan bir yöntem olduğundan ve herhangi bir acı vermemesinden ötürü uzmanların sık yararlandığı, tanı koymayı kolaylaştırdığı yöntem kabul edilir. Kalple ilgili neredeyse tüm rahatsızlıklarda MR kullanılır, tedavi MR raporlarına göre düzenlenir.

  simdi_ara

  Kalp MR Nasıl Çekilir?

  Kalp MR çekimi öncesinde hastaların tıbbi geçmişi öğrenilir. MR cihazına girmeye engel bir durum varsa farklı bir yöntem tercih edilir. Gebelik, böbrek rahatsızlığı, alerjik hastalık ya da vücutta metal olması MR çekimini önleyen faktörlerdir. Tüm bunlar yoksa eğer hastaya önce kalbin daha iyi görüntülenmesini sağlayacak kontrast bir madde verilir. Hasta daha sonra kalp MR cihazına yerleştirilir. Cihaz ortasında yatak bulunan bir çeşit tünele benzer. Mıknatıslarla çalıştığı için hasta üzerinde hiçbir şekilde metal, demir, manyetik ürün bulunmaması sağlanır. Küpe, telefon, kredi kartı vb. tüm eşyalardan arınan hasta, kalp MR cihazının ortasındaki sedyeye yatırılır. Görüntüleme işlemi ortalama 40-45 dakika sürer. Bu süre boyunca hastalar ağrı, sızı hissetmez. Çekimden sonra MR raporu hazırlanır, hastaya ve uzman hekime teslim edilir. Kalp MR cihazı ürkütücü gibi görünse de kalple ilgili hastalıkların tanı konmasında çok başarılıdır.

  simdi_ara