Meme Biyopsisi


 • Meme hastalıklarında biyopsi uygulamaları sıklıkla aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır;
  • Memede Ultrasonografi, Mamografi veya MR tetkikleri ile saptanan bir kanser varlığında, tanıyı netleştirme ve kanserin alt tiplerini belirlemede;
  • Yine diğer görüntüleme yöntemleri ile saptanmış olan ancak meme kanseri olup olmadığı net anlaşılamayan durumlarda,
  • Memede daha önce saptanan bir kitlenin varlığı, takip edilen kitlenin büyümesi, şekil değiştirmesi veya kitlenin iç yapısında değişiklik izlenmesi durumunda,
  • Daha önce kist olduğu düşünülen bir patolojinin daha sonradan karakter değiştirmesi durumunda,
  • Bu gibi durumlar haricinde diğer bazı tıbbi durumlarda da biyopsi gereksinimi olabilmektedir.

  Biyopsi öncesi
  Meme biyopsisi kadınlarda işlem öncesi tedirginlik yaratan bir durumdur, ancak işlem öncesi işlemi yapacak Radyoloji Uzmanından bilgi alınması gerginliği azaltacaktır.
  İşlem öncesi hastanın aç olması tercih edilen bir durumdur ancak şart koşulmamaktadır. Hastanın aldığı ilaçlar işlem öncesinde (birkaç gün önceden) değerlendirilmelidir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa bu ilaçların doktor nezaretinde uygun şekilde kesilmesi veya alternatif ilaçlara geçilmesi uygun olacaktır.

  Biyopsi sonrası
  Biyopsi sonrasında genellikle ağrı olmayacaktır. Ancak hafif ağrı durumlarında kan sulandırıcı etkisi olmayan ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. İşlem sonrasında hastalar günlük aktivitelerine kısa sürede dönebilirler, hatta özel durumlar dışında çalışan bayanlar aynı gün işe başlayabilirler. İşlem sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar oldukça nadir görülmektedir.

  Meme İşaretleme
  Meme işaretleme girişimsel radyolog memedeki problemli alanı mamografi veya ultrason cihazı eşliğinde çok ince bir tel ile işaretler. Tel ile işaretleme yönteminde tel ile işaretleme prosedürü iğne biyopsileri ile benzer olup belirgin bir fark bulunmamaktadır. Ancak burada memeden biyopsi alınmamakta bunun yerine biyopsi iğnelerine benzer bir tel meme içerisindeki problemli alana yerleştirilmektedir. Bu işaret cerraha yol göstericidir. Tel cerraha meme içerisinde hangi alandan biyopsi yapılacağı, hangi alanın hastalıklı olduğu konusunda yol gösterir. Hasta işaretlemeden sonra hekimine yönlendirilerek burada tel ile işaretlenen bölge ameliyatla çıkartılır.

  randevu_al

  simdi_ara