Birinci Trimester Tarama Testi


  • Deneyimli olan Kadın-Doğum Uzmanları ya da Radyoloji Uzmanları tarafından gebeliğin 11 -13 hafta 6 günleri arasında, yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazları ile yapılan fetal incelemedir. Bu büyüklükteki bir fetusta, major anomalilerin yaklaşık olarak % 35 inin tanısı konabilmektedir.

    İlk Trimestr Tarama Testi

    Erken dönemde bebeğinin sağlığı ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen tüm gebe kadınlar, gebeliklerinin 11-14. haftaları arasında bu testi yaptırabilir. Bebeklerin çoğu sağlıklı olarak doğmaktadır. Önemli mental ve/veya fiziksel problemlere sahip bebek doğurma riski, tüm kadınlar için yaklaşık olarak % 3 dir. Bunların bir kısmı “kromozomal ya da genetik bir hastalığa, bir kısmı da yapısal deformitelere bağlıdır. En yaygın kromozomal hastalık Down sendromudur. Bu sendrom öğrenme güçlüklerine ve çok sayıda medikal probleme neden olmaktadır. Her bebek, küçük de olsa Down sendromlu doğma riski taşıdığından (ki her doğan 700 bebekten biri Down sendromludur) bu test tüm annelere önerilmektedir. “Amniosentez ve CVS (koryon villüs örnekleme)” gibi girişimsel tanısal testler, kromozomal yapıları anormal olan fetusları saptamak için kullanılmaktadır. Down sendromu riskini değerlendirmek için kullanılan bu test, özellikle yaşı 35 in üzerinde olan kadınların, bu girişimsel tanısal testleri yaptırıp yaptırmama veya gebeliğe devam edip etmeme konusunda karar vermelerine yardımcı olabilmekte; ayrıca çiftlerin problemli bir çocuğun doğumu için psikolojik olarak hazırlanmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle mümkün olabildiği kadar gebeliğin erken dönemlerinde güvenilir sonuçlar veren tarama testlerine ihtiyaç duyulmuştur.

    randevu_al

    simdi_ara